ขอแสดงความยินดีกับนางจุติวดี ทองนาค ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

        คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางจุติวดี ทองนาค ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทสื่อสารมวลชน