ขอแสดงความยินดีกับนายณรงค์ มีแต้ม ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

        คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายณรงค์ มีแต้ม ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทบริหารองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ