ขอแสดงความยินดีนายอนันตชัย จูงศิริ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนันตชัย จูงศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562

 ขอบคุณภาพและข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, อ.โสภณ ชุมทองโด