ขอแสดงความยินดีกับนายกัญจน์ธนัท มุจนานันท์ สอบผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา 1 ใน 50 คนที่ได้เข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course 11

ขอแสดงความยินดีกับนายกัญจน์ธนัท มุจนานันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรที่ทุ่มเทอย่างมากจนสอบผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา 1 ใน 50 คนที่ได้เข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course 11

โดยเป็นนักศึกษาคนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ร่วมกับนิสิตนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

ขอบคุณภาพและข่าวจาก Facebook : Marketing Nstru สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช