ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวเมธินี ไชยคง ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คน การแข่งขันโครงการ True Future Journalist Award นักข่าวแห่งอนาคตปีที่ 17

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเมธินี ไชยคง นักศึกษาวิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คน การแข่งขันโครงการ True Future Journalist Award นักข่าวแห่งอนาคตปีที่ 17 จัดโดยบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณภาพและข่าวจาก Facebook : นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช