6 ก.ย. 2561 ขอแสดงความยินดีกับนึกศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมสื่อดีเด่น

ในวันที่ 5 กันยายน 2562 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน และภาคประชาสังคม จัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่ 2 ภาคใต้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการสนับสนุนและเชิดชูเกียรติผลงานของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ สามารถเป็นสื่อต้นแบบและนำไปสู่การสร้างนิเวศสื่อที่ดีให้กับสังคมไทย โดยภายในงานดังกล่าว นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวด ซึ่งได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คือ นายพงษ์พัฒน์ ด่านอุดม นายอรรถกฤต บัวเพชร และนางสาวอุมาพร สวัสดิสาร ได้รับรางวัล "TMF Awards ครั้งที่ 2" ประเภท นวัตกรรมสื่อดีเด่น เรื่อง “หมวกกันน็อค” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถบนท้องถนน สามารถ โดยได้รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช