คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นในการรับบริจากโลหิต ปี 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตดีเด่น ประจำปี 2561 ให้กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เนื่องในงานวันบริจาคโลหิตโลก 2561 "Be there for someone else. Give blood. Share life ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต" ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช