ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thailocalsu.com

ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตรอบรม


พิมพ์