ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7-10

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7-10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailocalsu.com

ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตรอบรม


พิมพ์