ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7-10

ประชุม/อบรม/สัมมนา ฮิต: 97

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7-10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailocalsu.com

ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตรอบรม

พิมพ์