ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน Startup Fundaising แก่อาจารย์มหาวิทยาลัย

ประชุม/อบรม/สัมมนา ฮิต: 143

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน Startup Fundaising แก่อาจารย์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตึก C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

พิมพ์