สภาวิชาชีพบัญชี ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาทางการบัญชี

        สภาวิชาชีพบัญชี ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาทางการบัญชี ซึ่งเป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร


พิมพ์