สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27 ในวันที่ 23-25 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Best Western PLUS จ.นนทบุรี ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://tace.sut.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562


พิมพ์