สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เวทีการประชุมภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2562

        สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เวทีการประชุมภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรงเทพฯ


พิมพ์