มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการ "การส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิขาการรับใช้สังคม"

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการ "การส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิขาการรับใช้สังคม" ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหมาแกรนวิว จังหวัดเชียงใหม่


พิมพ์