สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

        สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

  1. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562              ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  2. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563                ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  3. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563               ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  4. รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

พิมพ์