มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 รุ่น

  1. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562
  2. รุ่นที่ 2 รุกว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562
  3. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน.pdf


พิมพ์