ศูนย์ภาษา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Let's Talk With a Foreigner"

        ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Let's Talk With a Foreigner" พูดคุยกับอาจารย์ชาวต่างชาติประจำศูนย์ภาษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 หรือนัดจองล่วงหน้าได้ืั้ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ 075-809835

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ศูนย์ภาษา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Let's Talk With a Foreigner.pdf


พิมพ์