สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกมมิฟิเคชัน เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม

        สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกมมิฟิเคชัน เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://thailandpod.org

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกมมิฟิเคชัน เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม.pdf


พิมพ์