กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

        กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020.pdf


พิมพ์