มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2563

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2563 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.training.mut.ac.th

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร_โครงการฝึกอบรม_2563.pdf


พิมพ์