ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อการสอนออนไลน์ในวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Nomal) ทำอย่างไรให้สนุก

        ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อการสอนออนไลน์ในวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Nomal) ทำอย่างไรให้สนุก ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร_โครงการฝึกอบรม_2563.pdf


พิมพ์