สวทช. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 14

        สวทช. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 18-19 กุาภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.career4future.com/cfo

   ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : สวทช. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 14.pdf


พิมพ์