คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 จำนวน 5 หลักสูตร

        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 จำนวน 5 หลักสูตร ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นละ 20 ท่าน โดยแต่ละหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มสมรรถนะสำหรับบุลากรที่ปฏิบัติงนในองค์กรที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้

  1. หลักสูตร"เทคนิการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม"
  2. หลักสูต"เทคนิการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"
  3. หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบ Inforgraphic เพื่อการสื่อสารในองค์กร"
  4. หลักสูตร "Upskill เสนองานด้วย powerpoint อย่างสร้างสรรค์ สำหรับผู้เริ่มตันใช้งาน"
  5. หลักสูตร "กลเม็ด คล็ดลับในการทำงานให้มีความสุขในสังคมทำงาน"

   ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 จำนวน 5 หลักสูตร.pdf


พิมพ์