โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning Online

ประชุม/อบรม/สัมมนา ฮิต: 79

        สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning Online เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่สามารถนำไปประยุกต่ใช้ได้ทั้งในห้องเรียนและออนไลน์ รวมถึงให้ผู้เข้าอนรมได้รับแนวทางในการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบชิงรุกออนไลน์ โดยจะจัดขึ้นในวันศกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning Online.pdf

พิมพ์