การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น กำหนดจัด "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15"
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://hs.kku.ac.th/ichuso
าวน์โหลด รายละเอียดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 รายละเอียดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ


พิมพ์