สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. สำเนาประกาศสำนักงาน.pdf
  2. คุ่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรม.pdf
  3. หนังสือรับรองการแผนงานวิจัย.pdf
  4. หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.pdf
  5. หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf
  6. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3).pdf

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216


พิมพ์