มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ "ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน" ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงชาย

 


พิมพ์