สถาบันวิจัยเเละพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ส่งโครงร่างวิจัย/โครงการบริการวิชาการ สนองงานพระราชดำริ อพ.สธ.

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ส่งโครงร่างวิจัย/โครงการบริการวิชาการ สนองงานพระราชดำริ อพ.สธ. ยังหน่วยรับผิดชอบ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562


พิมพ์