วช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open house เปิดบ้าน วช. 5G Change for the future

ข่าววิจัย ฮิต: 117

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้าน วช. 5G Change for the future

พิมพ์