วช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open house เปิดบ้าน วช. 5G Change for the future

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้าน วช. 5G Change for the future


พิมพ์