มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขยายเวลาส่งบทความวิจัยโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ในวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

        มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งขยายเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://i-seec2019.rmuti.ac.th


พิมพ์