สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์วารสารเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 2 วารสาร

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์วารสารเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 2 วารสาร คือ

1. วารสาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วารสาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา


พิมพ์