มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019

        มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019 ในระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่


พิมพ์