สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร

        สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


พิมพ์