มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครหนังสือเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF Award ประจำปี 2562-2563

        มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประกาศรับหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF Award ประจำปี 2562-2563 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลด : ประกาศรับหนังสือเข้ารับการพิจารณารางวัส TTF Award ประจำปี 2562-2563


พิมพ์