สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงการวิจัยพลังงาน (Pitching)

ข่าววิจัย ฮิต: 62

        สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงการวิจัยพลังงาน (Pitching) นิสิต นักศึกษาปริญญาตรี และคณาจารย์ ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/forms/Zks32AZk3761v7r13 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

ดาวน์โหลด

พิมพ์