มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์" Humanities and Social Sciences : "Innovation for the Creative Economy ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://husoccon.snru.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2.pdf


พิมพ์