มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

        มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกสทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึงภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน" และ การบรรยายพิเศษหัวข้อ "การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc15/

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ม.นเรศวร - การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15.pdf


พิมพ์