สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563.pdf


พิมพ์