มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 หัวข้อ วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2563 ณ อาคาร 20 และ อาคาร 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี คณาจารย์ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.ruscon.rmutsb.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ม.เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4.pdf


พิมพ์