มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถส่งแบบตอบรับได้ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019/

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15.pdf

https://drive.google.com/file/d/13Tp_QJ1I4Nfzk9JED3UEKewuRqS71vvo/view?usp=sharing


พิมพ์