คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

        คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อาคาร SC3 ห้องบรรยาย 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถสมัครและกรอกรายละเอียดตอบรับการแข่งขันได้ที่ www.econcompet2020.econ.tu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มธ. ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์.pdf

https://drive.google.com/file/d/1RyA8dv2BxaLovTInLDfDNkyESagHarOz/view?usp=sharing


พิมพ์