มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2019)

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2019) เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15.pdf


พิมพ์