สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชารระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563

        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชารระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูกำหนดการ การลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : สจล. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชารระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563.pdf


พิมพ์