สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "Thailand New Inventors Award 2020" (I-New Gen Award 2020)

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "Thailand New Inventors Award 2020" (I-New Gen Award 2020)  จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ปริญญาตรี และปริญญาโท อายุไม่เกิน 25 ปี) ที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้นเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : วช. - Thailand New Inventors Award 2020.pdf


พิมพ์