มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

        มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20-22 นิถุนายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา สามารถส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอได้ที่ www.tnsuconference.com ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10.pdf


พิมพ์