มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

        ศูนย์บริการงานวิจัย และวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ "โลกไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม" ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่ http://www.dpu.ac.th/conference

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : DPU - การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15.pdf


พิมพ์