มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

        มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : HU - การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 .pdf


พิมพ์