มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30

        สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 และการประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ : วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sc.sci.tu.ac.th/tsucon30


 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30.pdf


พิมพ์